Díjszabás

Dr. Pápai Márton egyéni ügyvéd

„Sikeres ügyvédi képviselet alapja az ügyfél bizalma és együttműködése.”

Díjszabás

Az ügyvédi munkadíj Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezései szerint szabad megállapodás tárgya, melynek összegét a felek az ügyvédi megbízás létrejöttekor közösen állapítják meg. Az Ügyvédi Kamara ajánlása figyelembe vehető, de nem kötelező, Bírósági eljárásokban - a bíróságok által - megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003.(VIII.22.) IM rendelet alapján döntenek az ügyvédi díjakról.

Az ügyvédi munkadíj előre, a megbízási szerződés megkötésekor esedékes.

Felek eltérő tartalmú megállapodása alapján lehetőség van részletfizetési kedvezmény biztosítására is. Pl.: a megbízás vállalásakor irattanulmányozási, az ügy elvállalása esetén vállalási díj megfizetése, majd hatósági, bírósági eljárási cselekményenként, beadványonként előre meghatározott ügyvédi munkadíj, felmerült költségek megfizetése esedékes.

A megbízási díj mértéke elsődlegesen az ügy fajtájától, illetve a pertárgyértéktől, másodlagosan a konkrét ügy speciális jellemzőitől, így annak bonyolultságától, a megbízás teljesítéséhez szükséges időtartamtól, a várható tárgyalások számától, szükséges irodai háttérmunkák mértékétől függően kerülhet megállapításra. Pl. Egy bírósági tárgyalásra elvárás, hogy az ügyvéd felkészülten érkezzen, a felkészülés, és a tárgyalás díjának megfizetése vagy előre, vagy a tárgyalás alkalmával esedékes.

Az ügyvéd jogosult a megbízás alapján teljesítendő eljárásban felmerült készkiadásainak elszámolására is.

Az általam teljesített első jogi tanácsadás, konzultáció  ügyvédi munkadíja a tanácsadás követően ellátott jogi képviselet munkadíjába beszámítom.

Főszabály szerint a felperes, illetve a fellebbező fél előlegezi az eljárási illetéket, a saját ügyvédi költségeit és amennyiben szükség van rá, akkor a szakértői díjat.

Főszabály szerint a bíróság a pervesztes felet kötelezi a pernyertes fél költségeinek, perköltségeknek a megtérítéséra a (pernyertesség arányában).