Címerről és felmenőkről

Dr. Pápai Márton egyéni ügyvéd

„Sikeres ügyvédi képviselet alapja az ügyfél bizalma és együttműködése.”

Család története

A nemesi címet Ferenc József adományozta idősb dr. Schwartz Miklósnak az Esterházy család ügyvédjének, a soproni ügyvédi kamara elnökének 1902. Böjtelő hava (február) 27 napjával.

A címmel a család jogosult lett a „megyesi” nemesi előnév viselésére.

Uralkodói gesztusként maga állíthatta össze a címerét: középen a hétágú stilizált családfa a hét fiát, míg ennek két oldalán lévő egy-egy ezüstliliom két leánygyermekét szimbolizálta. Feleségét egy méhecske jelképezi a címerben.

Anyai ágon családom közel két évszázada él Sopronban.

Negyedik generációs ügyvédként abban a Templom utcai házban praktizálok, melyet dédapám építtetett, s melynek kapuját a Medgyesy Schwartz család címere dísziti.

A hosszú és gazdag utat bejáró ükapám dr. Schwartz Miklós (1831-1916) volt az első ügyvéd a családban. Bécsben tanult jogot, majd az 1874-ben Sopronban megszervezett ügyvédi kamarának három évtizeden át volt az elnöke, ezt méltányolva kapta meg a Ferenc József-rend lovagkeresztjét. Évtizedekig volt a Soproni Katolikus Konvent elnöke, amiért XIII. Leó pápa a Szent Gergely-rend lovagkeresztjével tüntette ki. Sokat tett a Széchenyi István által is szorgalmazott és támogatott Soproni Kaszinó létrejöttéért. Jó barátok voltak id. Storno Ferenccel, együtt küzdöttek a Tűztorony megmentéséért, amikor a régi városháza lebontásakor annak elbontása is szóba került. Dédapám ifj. dr. Schwartz Miklós (1864-1913) édesapja ügyvédi irodáját az 1890-es évek közepén vette át. Ük- és dédapám után nagyapám, Schwartz László (1905-1973) is folytatta a jogi pályát. Ő vette fel a Medgyesy vezetéknevet. Kapuváron ő volt az utolsó főszolgabíró, amiért később népbíróság elé állították, de a lakosság határozottan kiállt mellette, ezért felmentették. A háború után ügyvédi irodát nyitott, mígnem 1957-ben megvonták az engedélyét, mert egy politikai perben bizonyította a védence kényszervallatását. Ezt követően nehezen tudott elhelyezkedni, jobbára német és francia fordításokból élt. Az 1960-as években ő is volt a Katolikus Konvent elnöke, amit a hatalom természetesen „nem díjazott”. Édesanyám is szerette volna folytatni a családi tradíciót, jelentkezett is a jogi egyetemre, de maximális pontszáma ellenére, politikai okokból, helyhiányra hivatkozva nem vették fel